Over het project

Een consortium van Tilburg University, de Universiteit van Wageningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Kijk op beroepsonderwijs en het Expertisecentrum beroepsonderwijs voert in samenwerking met een aantal mbo-instellingen onderzoek uit naar docentontwikkeling op basis van een sterke punten benadering. Graag nodigen wij u uit om in het consortium te participeren.

Wat is de insteek van het onderzoek?

We baseren ons op inzichten vanuit de positieve psychologie en in het bijzonder op de zogenaamde sterke punten benadering. Sterke punten zijn individuele kenmerken die energie geven en een persoon in staat stellen om op zijn of haar best te functioneren.

Waarom is de sterke punten benadering van belang?

Uit recent onderzoek komt naar voren dat het ontwikkelen van sterke punten veel meer voordelen oplevert dan wanneer alleen wordt ingezet op het wegwerken van tekortkomingen (deficiëntiebenadering). Die voordelen uiten zich onder andere in betere prestaties, meer bevlogenheid, beter omgaan met werkbelasting, minder ziekteverzuim en het initiëren van ontwikkelactiviteiten.

Hoe verloopt het project?

Het project bestaat uit twee pijlers. In de eerste pijler onderzoeken we of het toepassen van een sterke punten interventie leidt tot verhoging van de professionele ontwikkelingsactiviteiten van docenten. Dit gebeurt via een quasi-experimenteel onderzoek waarbij een trainings/coachings-interventie wordt uitgevoerd bij een groot aantal docententeams verspreid over meerdere onderwijsinstellingen.

In de tweede pijler zetten we een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) op waarin de onderzoekers en trainers uit het consortium samenwerken met vertegenwoordigers van de deelnemende praktijkpartners. In deze PLG zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken en zal worden toegewerkt naar het ontwikkelen, testen en implementeren van instrumenten die beogen om leidinggevenden en individuele docenten te ondersteunen bij het bevorderen van hun professionele ontwikkeling.

Mijlpalen:

  • Interviews met teamleiders en HR professionals mrt-jun 2019
  • Vragenlijsten sep 2019 en jan-feb 2020
  • Trainingen (3x) voor teams okt-dec 2019 en mrt-mei 2020
  • Ontwerp/ontwikkeling tools en instrumenten okt 2020 – jun 2021
  • Bijeenkomsten professionele leergemeenschap 5 à 6 bijeenkomsten (start begin ‘19)
Maak je website op WordPress.com
Aan de slag